Thông báo
26
03 - 2016
Thông báo giao dịch UPCOM cổ phiếu
26
03 - 2016
Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch
26
03 - 2016
Báo cáo tài chính
Thủ tục - Văn bản
Văn bản pháp luật 1
Văn bản pháp luật 2
Văn bản pháp luật 3
Liên kết web
Kết quả xét nghiệm nước
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 03 năm 2022
30/03/2022
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 02 năm 2022
28/02/2022
Bản công bố hợp quy
25/02/2022
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 1 năm 2022
01/02/2022
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 12 năm 2021
01/01/2022
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 11 năm 2021
01/12/2021
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 10 năm 2021
01/11/2021
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 09 năm 2021
05/10/2021
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 08 năm 2021
07/09/2021
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 07 năm 2021
03/08/2021
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 06 năm 2021
05/07/2021
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 05 năm 2021
07/06/2021
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 04 năm 2021
05/05/2021
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 03 năm 2021
31/03/2021
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 02 năm 2021
28/02/2021
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 01 năm 2021
31/01/2021
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 12 năm 2020
31/12/2020
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 11 năm 2020
30/11/2020
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 10 năm 2020
31/10/2020
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 09 năm 2020
30/09/2020
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 08 năm 2020
31/08/2020
Bảng kết quả xét nghiệm Quatest3 - T08/2020
31/08/2020
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 07 năm 2020
31/07/2020
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 06 năm 2020
30/06/2020
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 05 năm 2020
01/06/2020
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 04 năm 2020
04/05/2020
Phiếu kết quả xét nghiệm của Trung tâm kiểm soát bệnh tật T03/2020
31/03/2020
Bảng kết quả xét nghiệm Quatest3 - 2020
07/03/2020
Bảng kết quả xét nghiệm nước của Trung Tâm Y Tế Dự Phòng
07/03/2020
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 02 năm 2020
29/02/2020
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 01 năm 2020
31/01/2020
Bảng kết quả xét nghiệm Quatest3 tháng 01 năm 2020
31/01/2020
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 12 năm 2019
31/12/2019
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 11 năm 2019
30/11/2019
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 10 năm 2019
31/10/2019
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 09 năm 2019
30/09/2019
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 08 năm 2019
31/08/2019
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 07 năm 2019
31/07/2019
Bảng kết quả xét nghiệm Quatest3 nước thô ngày 24/07/2019
31/07/2019
Bảng kết quả xét nghiệm Quatest3 nước xử lý ngày 05/07/2019
31/07/2019
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 06 năm 2019
29/06/2019
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 05 năm 2019
31/05/2019
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 04 năm 2019
30/04/2019
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 03 năm 2019
30/03/2019
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 02 năm 2019
28/02/2019
Bảng kết quả xét nghiệm tháng 01 năm 2019
31/01/2019
Bảng kết quả xét nghiệm Bể chứa Bàu Bàng tháng 12 năm 2018
31/12/2018
Bảng kết quả xét nghiệm Bể chứa Bàu Bàng tháng 11 năm 2018
30/11/2018
Bảng kết quả xét nghiệm Quatest3 - 2018
30/11/2018
Bảng kết quả xét nghiệm Bể chứa Bàu Bàng tháng 10 năm 2018
31/10/2018
Bảng kết quả xét nghiệm Bể chứa Bàu Bàng tháng 9 năm 2018
30/09/2018
Bảng kết quả xét nghiệm Bể chứa Bàu Bàng tháng 8 năm 2018
13/09/2018
Bảng kết quả xét nghiệm Bể chứa Bàu Bàng tháng 7 năm 2018
31/07/2018
Bảng kết quả xét nghiệm Bể chứa Bàu Bàng tháng 6 năm 2018
30/06/2018
Bảng kết quả xét nghiệm Bể chứa Bàu Bàng tháng 5 năm 2018
31/05/2018
Bảng kết quả xét nghiệm Bể chứa Bàu Bàng tháng 4 năm 2018
30/04/2018
Bảng kết quả xét nghiệm Bể chứa Bàu Bàng tháng 3 năm 2018
31/03/2018
Bảng kết quả xét nghiệm Quatest3 - 2018
19/03/2018
Bảng kết quả xét nghiệm Bể chứa Bàu Bàng tháng 2 năm 2018
28/02/2018
Bảng kết quả xét nghiệm Bể chứa Bàu Bàng tháng 1 năm 2018
31/01/2018
Bảng kết quả xét nghiệm Quatest3 - 2017
31/12/2017
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ