Ngày giờ
đăng tin
MCKTên TCPHTiêu đề tinĐính kèm
14/03/2019 11:02
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Xem file
14/03/2019 09:19
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo thường niên năm 2018 Xem file
12/03/2019 11:00
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Đính chính nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 Xem file
06/03/2019 10:01
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính năm 2018 đính kèm giải trình lợi nhuận Xem file
02/03/2019 15:20
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo về ngày thay đổi sở hữu cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên Công ty đại chúng - Tổng Công ty CP Bỏ hiểm Bưu Điện Xem file
28/02/2019 09:54
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Xem file
20/02/2019 08:04
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng - Nguyễn Hiền Triết Xem file
25/01/2019 16:03
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 Xem file
19/01/2019 08:54
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 - đính kèm giải trình Xem file
07/01/2019 10:01
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng - Tổng Công ty CP bảo hiểm Bưu điện Xem file
06/12/2018 08:30
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Xem file
05/12/2018 15:26
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Võ Văn Bình Xem file
03/12/2018 13:58
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019. Xem file
03/12/2018 13:58
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức và ĐHCĐ thường niên năm 2019 Xem file
29/11/2018 08:35
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Võ Văn Bình Xem file
14/11/2018 08:30
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết thông qua các nội dung chi tiết về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Xem file
08/11/2018 08:35
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Công ty TNHH Thương mại kỹ thuật D&B Xem file
06/11/2018 15:39
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Văn Trí - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc Xem file
29/10/2018 08:34
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của Công ty đại chúng - Nguyễn Văn Trí Xem file
20/10/2018 08:12
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018. Xem file
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
1 / 9
close
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ