Ngày giờ
đăng tin
MCKTên TCPHTiêu đề tinĐính kèm
18/07/2019 16:22
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính quý II năm 2019 kèm giải trình. Xem file
11/07/2019 08:28
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tình hình quản trị 06 tháng đầu năm 2019. Xem file
08/07/2019 17:05
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán do đăng ký bổ sung - thay đổi lần 3 Xem file
08/07/2019 10:46
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Điều lệ Công ty cổ phần Nước Thủ Dầu Một - sửa đổi, bổ sung Xem file
04/07/2019 14:31
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng Xem file
24/06/2019 15:04
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính số 240619.021/HĐTC.KT1 ngày 24.6.2019 về việc soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2019 và Kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2019. Xem file
22/06/2019 08:53
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng. Xem file
22/06/2019 08:53
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
NQ HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ sau khi xử lý số lượng cổ phiếu còn dư Xem file
22/06/2019 08:53
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành Xem file
18/06/2019 17:00
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết HĐQT đầu tư mua Cổ Phần của Công Ty Cổ Phần Cấp Thoát Nước Bình Phước Xem file
17/06/2019 08:37
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu/chứng chỉ quỹ của người nội bộ của Công ty đại chúng, người nội bộ của quỹ đại chúng và người có liên quan của người nội bộ Xem file
06/06/2019 13:46
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Xem file
05/06/2019 08:41
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Đặng Thị Mười Xem file
21/05/2019 14:41
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần TDM Xem file
14/05/2019 14:41
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần TDM vào ngày 20/5/2019 tại Sở GDCK Hồ Chí Minh. Xem file
09/05/2019 11:26
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Võ Văn Bình. Xem file
20/04/2019 09:40
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 Xem file
17/04/2019 16:47
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Nước TDM Xem file
17/04/2019 08:38
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết HĐQT về Ban hành quy chế đấu giá cổ phiếu Công ty Cp Nước TDM tại Sở Giao dịch chứng khoán HCM Xem file
17/04/2019 08:36
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết HĐQT về Ban hành quy chế đấu giá cổ phiếu Công ty Cp Nước TDM tại Sở Giao dịch chứng khoán HCM Xem file
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
1 / 10
close
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ