Ngày giờ
đăng tin
MCKTên TCPHTiêu đề tinĐính kèm
21/05/2019 14:41
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo kết quả đấu giá cổ phần TDM Xem file
14/05/2019 14:41
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết thành lập Hội đồng bán đấu giá cổ phần TDM vào ngày 20/5/2019 tại Sở GDCK Hồ Chí Minh. Xem file
09/05/2019 11:26
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan của người nội bộ - Võ Văn Bình. Xem file
20/04/2019 09:40
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ I NĂM 2019 Xem file
17/04/2019 16:47
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty CP Nước TDM Xem file
17/04/2019 08:38
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết HĐQT về Ban hành quy chế đấu giá cổ phiếu Công ty Cp Nước TDM tại Sở Giao dịch chứng khoán HCM Xem file
17/04/2019 08:36
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết HĐQT về Ban hành quy chế đấu giá cổ phiếu Công ty Cp Nước TDM tại Sở Giao dịch chứng khoán HCM Xem file
16/04/2019 16:46
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thư mời chào giá đan lọc nước Xem file
08/04/2019 14:14
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc giá đấu giá khởi điểm công khai số lượng 9.500.000 cổ phiếu TDM ra công chúng của Công ty CP Nước TDM. Xem file
04/04/2019 16:37
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng Xem file
14/03/2019 11:02
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Xem file
14/03/2019 09:19
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo thường niên năm 2018 Xem file
12/03/2019 11:00
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Đính chính nội dung Báo cáo tài chính năm 2018 Xem file
06/03/2019 10:01
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính năm 2018 đính kèm giải trình lợi nhuận Xem file
02/03/2019 15:20
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo về ngày thay đổi sở hữu cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên Công ty đại chúng - Tổng Công ty CP Bỏ hiểm Bưu Điện Xem file
28/02/2019 09:54
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Xem file
20/02/2019 08:04
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng - Nguyễn Hiền Triết Xem file
25/01/2019 16:03
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tình hình quản trị năm 2018 Xem file
19/01/2019 08:54
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính quý IV năm 2018 - đính kèm giải trình Xem file
07/01/2019 10:01
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên chứng chỉ quỹ đóng - Tổng Công ty CP bảo hiểm Bưu điện Xem file
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
1 / 10
close
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ