• Thực hiện sự chỉ đạo của Chính phủ Việt Nam về việc sắp xếp lại Doanh nghiệp Nhà nước, khuyến khích đầu tư tư nhân, xã hội hóa một số lĩnh vực: môi trường, hạ tầng, giáo dục mà Chính phủ khuyến khích sự tham gia của nguồn vốn tư nhân...

  • Do tốc độ đô thị hóa cao cùng với sự gia tăng dân số trên 15%/năm, vào năm 2015 nhà máy cấp nước Dĩ An I vượt công suất thiết kế đến 50%. Dù đã có kế hoạch mở rộng từ trước, nhưng trước tình hình khó khăn về vốn Công ty TNHH MTV Cấp Thoát nước Môi Trường Bình Dương – Biwase đã linh hoạt...

  • Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một là doanh nghiệp được thành lập bởi các cổ đông đồng sáng lập gồm: Công ty TNHH MTV Cấp Thoát Nước Môi Trường Bình Dương, Công ty TNHH Thương Mại N.T.P, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ Thuật D&B, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc.

Thông báo
26
03 - 2016
Thông báo giao dịch UPCOM cổ phiếu
26
03 - 2016
Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch
26
03 - 2016
Báo cáo tài chính
Thủ tục - Văn bản
Văn bản pháp luật 1
Văn bản pháp luật 2
Văn bản pháp luật 3
Liên kết web
Tin tức hoạt động
Triển vọng 2023-2025 ngành nước Bình Dương, BWE & TDM / Prospects 2023...
Cập nhật: 04/11/2022
CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (HSX: BWE) trân trọng gửi tới Quý vị Lời mời tham dự Hội...
Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một tặng 150.000 bộ kit xét nghiệm nhanh...
Cập nhật: 09/08/2021
TDM Water cùng đồng hành với nhóm nhà đầu tư BIWASE tại Công ty Cổ...
Cập nhật: 17/05/2021
Tin tức cổ đông
Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một: Chính thức...
Cập nhật: 01/11/2018
Tin tức cổ đông 3
Cập nhật: 22/10/2014
Tin tức cổ đông 1
Cập nhật: 23/10/2014
Tin tức cổ đông 4
Cập nhật: 22/10/2014
Tin tức cổ đông 2
Cập nhật: 22/10/2014
Tin tức cổ đông 5
Cập nhật: 22/10/2014
Kho video
Giới thiệu công ty
Ô nhiễm nguồn nước
Bảo vệ sử dụng hợp lý tài...
Hình ảnh hoạt động
PHÒNG
KINH DOANH
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ