Thông báo
26
03 - 2016
Thông báo giao dịch UPCOM cổ phiếu
26
03 - 2016
Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch
26
03 - 2016
Báo cáo tài chính
Thủ tục - Văn bản
Văn bản pháp luật 1
Văn bản pháp luật 2
Văn bản pháp luật 3
Liên kết web
Lĩnh vực kinh doanh
STT NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
1 Khai thác, xử lý và cung cấp nước
2 Thoát nước và xử lý nước thải
3 Xây dựng công trình công ích, nhà các loại, các công trình kỹ thuật dân dụng khác
4 Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí, hệ thống điện, hệ thống xây dựng khác
5 Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật
6 Mua bán vật tư ngành nước, vật liệu, các thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
7 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
8 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
9 Kiểm tra và phân tích kỹ thuật
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ