Thông báo
26
03 - 2016
Thông báo giao dịch UPCOM cổ phiếu
26
03 - 2016
Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch
26
03 - 2016
Báo cáo tài chính
Thủ tục - Văn bản
Văn bản pháp luật 1
Văn bản pháp luật 2
Văn bản pháp luật 3
Liên kết web
Tin tức hoạt động
TDM Water cùng đồng hành với nhóm nhà đầu tư BIWASE tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân
Ngày đăng tin: 17/05/2021

Cùng đồng hành với nhóm nhà đầu tư BIWASE tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân, ngày 11/5/2021, Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (TDMWater) đã đấu giá thành công mua toàn bộ 2.000.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây Dựmg Cấp thoát nước (WASECO) tại Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân thuộc tỉnh Đồng Nai, chiếm tỷ lệ 20% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Tân. Đây cũng là cơ hội đầu tư phát triển của TDMWater trong thời gian tới. Chi tiết tại đường dẫn http://www.TDMWATER.VN 

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ