Thông báo
26
03 - 2016
Thông báo giao dịch UPCOM cổ phiếu
26
03 - 2016
Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch
26
03 - 2016
Báo cáo tài chính
Thủ tục - Văn bản
Văn bản pháp luật 1
Văn bản pháp luật 2
Văn bản pháp luật 3
Liên kết web
Giới thiệu > Giới thiệu chung
GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một là doanh nghiệp được thành lập bởi các cổ đông đồng sáng lập gồm: Công ty TNHH Thương Mại N.T.P, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ kỹ thuật D&B, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc.

Tên công ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT.

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THU DAU MOT WATER JOINT STOCK COMPANY.

Tên công ty viết tắt: TDMWATER.CO.

Trạm bơm nước thô Tân Ba

Nhà máy nước Dĩ An công suất 100.000m3/ngày đêm

Nhà máy nước Dĩ An công suất 100.000m3/ngày đêm

Trạm bơm nước thô Nhà Máy Nước Bàu Bàng

TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ