Thông báo
26
03 - 2016
Thông báo giao dịch UPCOM cổ phiếu
26
03 - 2016
Thông tin tóm tắt về tổ chức đăng ký giao dịch
26
03 - 2016
Báo cáo tài chính
Thủ tục - Văn bản
Văn bản pháp luật 1
Văn bản pháp luật 2
Văn bản pháp luật 3
Liên kết web
Giới thiệu > Giới thiệu dịch vụ
STT DỊCH VỤ
1 Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất
2 Đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước
3 Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước
4 Thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp
5 Thiết kế cấp thoát nước, điện công trình dân dụng, công nghiệp
6 Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ
7 Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật
8 Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình
9 Mua bán vật tư ngành nước
10 Xây dựng nhà các loại, công trình kỹ thuật dân dụng khác
11 Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng công cộng
12 Mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
13 Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
14 Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
15 Dịch vụ tư vấn về môi trường
16 Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
17 Dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ