Ngày giờ
đăng tin
MCKTên TCPHTiêu đề tinĐính kèm
13/03/2020 07:51
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ - Công ty NTP Xem file
11/03/2020 07:59
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi cổ tức còn lại năm 2019 bằng tiền Xem file
10/03/2020 14:23
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan và người nội bộ - Cty Quỳnh Phúc Xem file
09/03/2020 08:13
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo kết quả giao dịch của người có liên quan và người nội bộ - Cty Tân Thanh Xem file
06/03/2020 14:34
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Tài liệu Đại hội đồng cổ đông Thưởng niên năm 2020 - hoàn chỉnh Xem file
06/03/2020 08:10
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị qyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Xem file
29/02/2020 08:10
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo thường niên năm 2019 Xem file
21/02/2020 10:11
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính năm 2019 Xem file
20/02/2020 08:10
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - kèm tài liệu Xem file
17/02/2020 07:49
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ - Công ty Quỳnh Phúc Xem file
14/02/2020 08:17
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo giao dịch cổ phiếu người có liên quan của người nội bộ - Công ty Cp Tân Thanh Xem file
04/02/2020 09:36
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Quyết định bổ nhiệm Ông Nguyễn Minh Đức giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cp Nước Thủ Dầu Một Xem file
03/02/2020 15:36
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Bản tin TDNWATER năm 2019 Xem file
22/01/2020 09:32
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2019 Xem file
17/01/2020 09:48
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2019 kèm giải trình Xem file
20/12/2019 16:50
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng Xem file
19/12/2019 14:52
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết áp dụng hóa đơn điện tử Xem file
09/12/2019 10:27
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán Xem file
02/12/2019 14:16
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Nghị quyết HĐQT thông qua tạm ứng cổ tức 2019 bằng tiền mặt; Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Xem file
18/10/2019 13:50
TDM
CTCP Nước Thủ Dầu Một
Báo cáo tài chính quý III năm 2019 kèm giải trình Xem file
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
1 / 12
close
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU LIÊN HỆ