Trang chủ / Giới thiệu

Giới thiệu dịch vụ

STTDỊCH VỤ
1Đầu tư, khai thác, xử lý, cung cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt và sản xuất
2Đầu tư, quản lý hệ thống thoát nước
3Thi công xây dựng, sửa chữa hệ thống cấp thoát nước
4Thiết kế kiến trúc, kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp
5Thiết kế cấp thoát nước, điện công trình dân dụng, công nghiệp
6Thiết kế các công trình thủy lợi vừa và nhỏ
7Giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp, công trình hạ tầng kỹ thuật
8Lập dự toán, dự án đầu tư xây dựng công trình
9Mua bán vật tư ngành nước
10Xây dựng nhà các loại, công trình kỹ thuật dân dụng khác
11Thi công đường dây trung, hạ thế, trạm biến áp, hệ thống chiếu sáng công cộng
12Mua bán vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
13Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
14Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
15Dịch vụ tư vấn về môi trường
16Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
17Dịch vụ phân tích, đánh giá chất lượng nước, môi trường