Trang chủ / Giới thiệu

Lĩnh vực kinh doanh

STTNGÀNH NGHỀ KINH DOANH
1Khai thác, xử lý và cung cấp nước
2Thoát nước và xử lý nước thải
3Xây dựng công trình công ích, nhà các loại, các công trình kỹ thuật dân dụng khác
4Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí, hệ thống điện, hệ thống xây dựng khác
5Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật
6Mua bán vật tư ngành nước, vật liệu, các thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
7Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
8Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác
9Kiểm tra và phân tích kỹ thuật