Trang chủ / Giới thiệu

Giới thiệu chung

Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một là doanh nghiệp được thành lập bởi các cổ đông đồng sáng lập gồm: Công ty TNHH Thương Mại N.T.P, Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ kỹ thuật D&B, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Quỳnh Phúc.

Tên công ty viết bằng tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT.

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THU DAU MOT WATER JOINT STOCK COMPANY.

Tên công ty viết tắt: TDMWATER.CO.


Trạm bơm nước thô Tân Ba

Nhà máy nước Dĩ An công suất 100.000m3/ngày đêm