Trang chủ / Giới thiệu

Ban lãnh đạo

BAN LÃNH ĐẠO CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC THỦ DẦU MỘT


Ông Nguyễn Văn Trí
Chủ Tịch Hội đồng quản trị


Ông Trần Thế Hưng
Tổng giám đốc