Trang chủ / Tin tức - sự kiện

Tin tức - sự kiện

Triển vọng 2023-2025 ngành nước Bình Dương, BWE & TDM / Prospects 2023 – 2025 Binh Duong Water Industry, BWE & TDM

  Ngày đăng: 04/11/2022

Kính gửi Quý nhà đầu tư và Chuyên gia phân tích, /Dear Investors and Analysts,

CTCP Nước - Môi trường Bình Dương (HSX: BWE) trân trọng gửi tới Quý vị Lời mời tham dự Hội Thảo Trực Tuyến: Triển Vọng 2023 – 2025 Ngành Nước Bình Dương, BWE & TDM với thông tin như sau:

Binh Duong Water - Environment Joint Stock Company (HSX: BWE) would like to send you an Invitation to attend the webinar meeting: Prospects 2023 – 2025 Binh Duong Water Industry, BWE & TDM with the following information:

 

Ngày/ Date:

Thứ hai, Ngày 7/11/2022 / Monday, November 7, 2022

Thời gian/ Time:

15:00 - 16:30 (VNT)

Phương thức/ Method:

Zoom Webinar

Ngôn ngữ/ Language:

Tiếng Việt/ Vietnamese

Vui lòng xác nhận tham dự bằng cách điền vào Mẫu đăng ký trước thứ bảy, ngày 05/11/2022 để chúng tôi có thể tiếp đón Quý vị chu đáo/ Please confirm your attendance by filling out the Registration Form by Saturday, November 5, 2022 so that we can receive you thoughtfully.

Thông tin đăng nhập sẽ được gửi đến Quý vị 1 ngày trước sự kiện/ Login information will be sent to you 1 day before the event.

Xin trân trọng cảm ơn và mong chờ được tiếp đón Quý vị tại sự kiện!/ Thank you very much and look forward to welcoming you at the event!

Nếu quan tâm hơn, Quý vị có thể tham dự trực tiếp tại văn phòng Công ty CP Nước-Môi trường Bình Dương ở số 11 Ngô Văn Trị, P.Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

If you are more interested, you can directly attend at the office of Binh Duong Water-Environment Joint Stock Company at No. 11 Ngo Van Tri, Phu Loi Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province.

Thông tin liên hệ/ Contact Info

Website: www.biwase.com.vn | www.tdmwater.vn
Tel: Ms Thư – 0919 365 689 960
Email: trang.nguyenhuyen@vcsc.com.vn